Откриване на 17.12.2019 г., вторник, в 17:30 часа в Актовата зала и фоайето на първия етаж
в централната сграда на СУ „Христо Ясенов" - Етрополе.


Откриване на 17.12.2019 г., вторник, в 17:30 часа в Актовата зала и фоайето на първия етаж в централната сграда на СУ „Христо Ясенов" – Етрополе.