Ритуалното хвърляне на кръста в град Правец на БОГОЯВЛЕНИЕ ще се проведе на река „Витомерица“, в района на „Трапезна вода“, на 6 януари 2020 г., от 10:00ч.


Кога ще отбележат празника в селата: на 6 януари, по часове:


с. Своде – 10.30ч. над металния мост към мах.“Бурньовица“;


с. Осиковска Лакавица – 11.00ч. на язовира;


с. Калугерово – 11.30ч. на р. „Малък Искър“, под моста;


с. Осиковица – 12.00ч. на р. „Бурощина“ под църквата;


с. Разлив – 12.30ч. в църквата „Рождество Богородично“;


Заповядайте! Заедно да изживеем емоцията на старите български традиции!