Случайно ли се говори само за общинско ВиК и удобно се пропуска, че от една година операторът е държавно дружество?


Г-н Гаврилов, припознахте ли се в организираната престъпна група, която краде по 10 милиона лева годишно от парите за вода на хората в Ботевград?


Гледах интервюто на г-н Валентин Златев и явно хората, които са му подавали информация, доста са го подвели.


Какви 10 милиона лева? Абонатите на ВиК в община Ботевград са около 14 000. Разделете 10 милиона лева, излиза, че от всеки абонат са откраднати по 714 лева годишно?!? От всеки абонат! Кой въобще плаща такива сметки за вода в Ботевград? Пълен абсурд!


Г-н Валентин Златев изнесе и други абсурдни цифри: „инкасирали се 9 милиона кубически метра вода за населението, а пък на държавата се плаща само 2,5 милиона кубика вода, останалите пари са присвоени“ .


Истината е следната: инкасираните количества годишно са между 1.1 милиона и 1.2 милиона кубически метра. Това е и количеството вода, за което се събират пари от населението. Става дума за 1.6 милиона лева годишно и то, ако всички плащат сметките си редовно.  


Аз питам: има ли човек в Ботевград или в държавата, който си  плаща водата без да получава документ за това? Да не говорим, че голям процент от абонатите  плащат по банкова сметка и чрез Изипей и само 30 на сто – на каса в дружеството.


Така че тези абсурдни сметки за кражба на 10 милиона лева от сметките за вода не знам какъв човек и с какви мотиви може да ги направи!


След водната криза през 2016 година, общинското дружество ВиК „Бебреш” беше подложено на тотална проверка от НАП, прокуратура, следствие. 


Направена бе пълна ревизия. И през 2017  година  прокурори проверяваха жалбата, подадена от  тогавашния  председател на общинския съвет Мартин Тинчев, че във ВиК не издавали касови бележки за платената вода. Нищо подобно не бе констатирано.


Аз съм силно оздачен защо през цялото време на интервюто по БТВ г-н Златев говори за общинско ВиК „Бебреш”. Не са ли му казали, че от една година  то не работи. Дейността е поета от държавното дружество „ВиК – София” ЕООД. Това означава, че всички сметки и цитирани данни от 2019 година се отнасят към държавното дружество!


Като аргумент за нередности отново се изтъква фактът, че ВиК черпи /и сега, и преди/ от 17 байпасни връзки, които са незаконни.


Когато станах управител на ВиК „Бебреш” през 2016 година, заварих 17 връзки към тръбата на „Напоителни системи”. Заедно с държавното дружество прекъснахме повечето от тях и останаха 8. За тях е невъзможно да бъдат прекъснати, защото  на практика няма друг начин да бъде подавана вода от язовира. Тези връзки са описани в договора между „ВиК” и „Напоителни системи” и са регламетирани.


По мое време направихме и искане до Басейнова дирекция, която по закон може да ги узакони. Получихме обаче отказ, защото в този момент общинското дружество имаше задължения над 1.7 милиона лева, а според Закона за водите нови разрешителни за водоползване не могат да се издават на юридически лица с дългове.


Водата от язовир Бебреш директно ли влиза в тръбите на ВиК и в домовете ни без пречистване? Тровят ли се хората в общината?


И това е една стара теза. Преди време от „Напоителни системи” бяха изпратили писмо, че имат съмнение, че тяхната вода директно влиза в нашата мрежа без пречистване. И отново бяхме подложени на строга проверка. Водата от язовира отива към двете пречиствателни станции в Ботевград, там първо минава през филтриращата инсталация, след това се хлорира и чак тогава тръгва по мрежата. Нещо повече – през 2017 година общината отпусна средства и бе сменен кварцовият пясък във филтрите. Спомняте си, показахме и по телевизията какво намерихме във филтрите – вместо кварцов пясък – камъни  и чакъл.


Относно качеството на водата в Ботевград: контролът се осъществява от РЗИ - София.  След водната криза през 2016 г. бяхме подложени на ежеседмичен безкомпромисен контрол. Тогава не можехме да отговорим на показателя мътност на водата, но всички останали показатели бяха в норма. Правили сме тестове за наличие на уран, за други тежки метали, които сме публикували и в медиите.


По отношение на мътността проблемът идва, че основните водоизточници са открити речни водохващания и в сезона, когато валят дъждове, водата в реките е мътна. А големият утаител, който е имало на пречиствателната станция „Чеканица”, отдавна е бил унищожен и продаден за скраб. Възстановяването му  сега е много скъпо и не бе по силите на общинското дружество.


За съжаление ВиК инфраструктурата се нуждае от огромна инвестиция за цялостна подмяна. И въпреки, че държавата почти абдикира от този проблем в Ботевград, с общински средства успяхме да подменим два основни довеждащи водопровода в селата Врачеш и Трудовец, общо 10 километра. Изготвихме идейни и технически проекти за изграждане на нови водохващания, които да отговарят на съвременните изисквания и т.н.


От интервюто на Валентин Златев научихме, че във ВиК „Бебреш” сте купували огромно количество фитинги, колкото са нужни за цялата страна...


80 хиляди лева са средствата изразходвани за една година за купуване на фитинги – това са всички ВиК - материали, необходими при отстраняването на аварии на водопровода и канализацията, изгражданено на отклонения и други. На месец средната сума е 7 000 лева, имали сме месеци с повече аварии, когато тази сума е достигала до 9 000 лева. Всичко това е отразено в счетоводните документи, има фактури. Сравнете тези суми за фитинги с разходите на други ВиК - дружества в страната и сами преценете дали има фрапантна разлика.


А ако изнесените  данни  са за време, когато ВиК се е управлявало от друг шеф, а общината е имала друг кмет – коректно е да се посочат имената на хората, които са били отговорни. Останалото е спекулация, предназначена за наивници.  Абсолютна заблуда са и внушенията, че във ВиК са били купувани скъпи коли. Докато аз съм бил управител – от 2016 до 2018 година, в дружеството не е купен нито един автомобил!


А Вашето имотно състояние какво е?


Притежавам къща от 100 кв.м в Ботевград, която е купена с ипотечен кредит. Имам и автомобил, който е на 12 години.


ВИЗИТКА


Цветозар Гаврилов бе избран от общинския съвет за управител на „ВиК – Бебреш” ЕООД на 30 ноември 2015 година със заплата 1 350 лева.  През 2016 г. общинските съветници му гласуваха заплата от 1 850 лева. По-късно – в края на 2018 година договорът му бе удължен за още три години. 


„ВиК - Бебреш” не е действащ ВиК оператор на територията на Община Ботевград от 31 март 2019 година. От 1 април м.г. тази дейност е прехвърлена на държавното дружество ВиК - София.


В момента Цветозар Гаврилов продължава да е управител на общинското дружеството, като основната му задача е да събере над 400 000 лева стари задължения на абонати на ВиК.