Тази сутрин са измерени 7.15 метра под преливника, съобщиха от „Напоителни системи”.
Това означава, че след ден –два МВЕЦ „Бебреш” трябва да спре работа. Той има разрешение да черпи вода от язовира до ниво 7.62 метра.
Да припомним, че МВЕЦ-ът бе пуснат да работи през февруари тази година и не е спирал да черпи вода от язовира.
Прогнозата за юли и август е валежите да бъдат около и под средната норма за сезона.