От утре – 21 януари, започва седмото издание на Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“, който се организира ежегодно от Община Ботевград, Дружество „Орханиец“ и Сдружение на литературните творци „Стамен Панчев“. В него могат да участват ученици от  V до XII клас. 


Тази година препоръчителната тема на конкурса /само за участниците с разказ или есе от втора възрастова група/ е: България в годината на Патриарха на родната ни литература. 


Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ се провежда под патронажа на Райна Панчева – внучка на ботевградския поет, и Стамен Банковски – негов правнук. 


Повече подробности за регламента на конкурса може да научите от обявата, която публикуваме: 


ОБЯВА


Община Ботевград


Дружество „Орханиец”


и Дружество на литературните творци


„Стамен Панчев” – Ботевград


със съдействието на Народно читалище „Христо Ботев – 1884”


организират


VII Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”


Конкурсът се провежда под патронажа на Райна Панчева – внучка на поета Стамен Панчев, и  Стамен Банковски – Панчев – негов правнук.


Цели:


Конкурсът е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна. Той цели да мотивира развитието на творческото въображение и талант у подрастващите в областта на словесното изкуство; да съхранява и утвърждава най-важните човешки ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност; да популяризира постиженията в областта на литературата на най-младите нейни почитатели в България и да активира създаването на творчески контакти между тях.


Тема на конкурса: БЪЛГАРИЯ В ГОДИНАТА НА ПАТРИАРХА НА РОДНАТА НИ ЛИТЕРАТУРА


Важно уточнение: 


Темата не е задължителна. Тя е препоръчителна само за участниците с разказ /или есе/ от втора възрастова група,  /ученици от IX до XII клас/.  


Регламент:


- конкурсът се провежда в два жанрови вида: стихотворение и разказ /или есе/;


- възрастови ограничения: право на участие имат средношколци от цялата страна в две възрастови групи:


            - от V до VIII клас


            - от IX до XII клас


- всеки кандидат може да участва с до три творби – по една за двата жанра, и една творба, посветена на Стамен Панчев;


- разказът /есето/ не трябва да надвишава 3 печатни страници;


- творбите не трябва да са участвали в други издания на Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”;


- творбите трябва да са написани, съобразно нормите на книжовния български език.


 Награди:


- За всяка възрастова група – и в двата жанрови вида /стихотворение и разказ /есе/, ще бъдат определени по три награди, общо 12. Освен парични награди, победителите ще получат и специални плакети за участието си.


- Извън горепосочените, се връчва и една Специална награда. Тя е предвидена за творба, посветена на личността или делото на Стамен Панчев – бащата, учителя, общественика, „поета с цигулката” и изобщо  - Човека!


- Поощрителна награда се присъжда и от Дружество на литературните творци „Стамен Панчев”. Тя е за най-добре представил се в конкурса местен автор.


Срокове:


- Конкурсните творби ще се приемат до 1 март /включително/ 2020 година на адрес: stamen.panchev@abv.bg


- в писмото всеки участник трябва да напише само личните си данни: име, презиме, фамилия, точен адрес, тел. за връзка и името на училището си, както и в коя възрастова група и в кой/кои раздели ще участва;


- самите творбите трябва да бъдат написани в отделен файл (документ на Word, шрифт – Times new roman, размер -12 или 14), който да се прикрепи към писмото. Това се налага, защото конкурсът е анонимен. Творбите ще бъдат засекретени и ще бъдат подадени на журито без личните данни на участниците.


- Церемонията по награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 28/събота/ март 2020 г.. Мястото и часът ще бъдат уточнени допълнително.


За въпроси и информация, свързани с конкурса: stamen.panchev@abv.bg, тел.: 089 843 21 29 и 0888 85 94 85.