Тържество под наслов „Зимен фолклорен празник“ се състоя тази вечер в Детска градина „Славейче“ в Ботевград. В празника участваха децата от клуб „Родолюбие“, на госпожа Веселка Николова и музикален ръководител Ваня Митева. 


Събитието бе осъществрно по проект „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград", BG05M9OP001-2.018-0028-C01, спечелен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Бенефициент е Община Ботевград.


По проекта са създадени клубове по интереси, в които са включени 520 деца от осем детски градини, закупени материали и спортни пособия, необходими за различните дейности.