От Министерски съвет отговориха на писмото с искания, поставени от гражданския протест, който се проведе на 26 януари в Ботевград. Отговорът е адресиран до членовете на Инициативния комитет, оглавил гражданското недоволство, които изпратиха исканията заедно с подписка, съдържаща над 3 000 подписа,  до съответните институции.  


В писмото от МС се цитират измененията и допълненията в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, съобразно които КПКОНПИ е „независим специализиран  постоянно действащ  държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. „Решенията й подлежат на съдебен контрол, какъвто в случая е осъществен“, посочват от Министерски съвет. 


„Във връзка с изразеното в сигнала недоволство от работата на съда и прокуратурата и постановените от тях актове , че съгласно принципа на разделение на властите, залегнал в чл.8 и чл.117, ал. 2 от Конституцията на Република България и в чл. 1- 4 вкл. От Закона за съдебната власт , Министерски съвет не упражнява контрол върху съдебните и прокурорски органи“, се казва още в отговора  до Инициативен комитет – Ботевград. 


От Министерски съвет се обръщат към Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извършат проверка  по поставените въпроси от тяхната компетентност  и за резултатите да уведомят отделна „Приемна“ на МС и гражданите. 


Отговорът е подписан от Соня Божикова  - началник на отдел „Приемна“.