Каквото съм правил, в полза народу е!


Васил Левски


На 18 февруари 1873 г. край София е изпълнена смъртната присъда на Апостола на свободата- Васил Левски.


В цялата страна се организират възпоменателни церемонии, на които се почита паметта на Левски. Те  продължават и днес, на 19 февруари. 


Под ръководството на своите учители - г-жа Коловска, г-жа Маринова и г-жа Пенка Николова, ученици от четвърти клас  на ОУ "Отец Паисий", с.Врачеш отдадоха почит към Апостола с редица мероприятия. Най-напред изработиха възпоменателно табло, попълниха работни материали, които също закачиха във фоайето на училището, пяха песни и рецитираха трогателни стихове. 


Всички присъстващи на литературно-музикалната програма преклониха глави и  си спомниха за Левски, за живота и делата му, преминали с мисъл за Родината и нейното освобождение.


Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, като Апостола на 


свободата, като Дякона, като Джингиби е един от най-великите българи. Той е идеолог и организатор на българската национална революция, радетел за свята и чиста република.


Едно  е сигурно. Името на Васил Левски ще остане завинаги като символ на безсмъртие и пример за честност и родолюбие в сърцата на българския народ.


Текст и снимки: ОУ "Отец Паисий" - с. Врачеш