През 2020 г. ще се проведе осмото издание на Националния конкурс за поезия на името на големия български поет Дамян Дамянов, организирано от Община Сливен в партньорство с Издателска къща „Жажда“ – Сливен. 


В конкурса могат да участват поети от цялата страна, издали стихосбирки през предходната година, но не по-късно от 01.03.2020 г. 


Книгите, в три екземпляра, придружени от библиографска справка за автора, се изпращат до 31 март 2020 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: 


Община Сливен


Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“


За конкурса „Дамян Дамянов“


Пл. „Цар Освободител“ 1


Сливен – 8 800


Резултатите ще бъдат обявени до 08 май 2020 г. на сайта на Община Сливен – www.sliven.bg.


Носители на наградите ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото на церемонията по връчване на наградите. 


Обявата за конкурса е получена в Община Ботевград от Община Сливен с молба да бъде разпространена чрез местните медии.