От спортни мероприятия в зала „Арена Ботевград“ приходите през миналата година са 87 541 лв. /96 349 лв. за 2018 г./, от наеми – 8 140 лв., а от бара – 33 530 лева /31 515 лв. за 2018 г./. Издръжката на залата през 2019 година възлиза на 101 973 лева.


Приходите от закрития плувен басейн възлизат на 17 035 лв. /24 226 лв. за 2018 г./, от открития басейн – 19 861 лв. /10 537 лв. за 2018 г./, от тенис кортовете – 5 138 лв. /5 809 лв. за 2018 г./, ледената пързалка – 4 838 лв. /9 531 лв. за 2018 г./ и от стадион „Христо Ботев” – 2 702 лева /2 849 лв. за 2018 г./.


Собствените приходи на ОП „Балкан” за отчетния период са в размер на 179 685 лв. /192 822 лв. за 2018 г./ и покриват 40,3% от напрвените разходи. Субсидията от общината за 2019 г. е 265 400 лв. /340 351 лв. за 2018 г./.


През 2019 г. ОП „Балкан“ продължи да изпълнява основната си задача, да стопанисва и поддържа спортната инфраструктура на Ботевград и помага организационно на спортните клубове на територията на Община Ботевград. Общинската структура съдейства на всички клубове, които организираха домакинства в различни видове спортна територията на община Ботевград. Това се посочва в информацята за дейността на общинската структура. 


През миналата година ОП „Балкан“, съвместно с БФБаскетбол и БК „Балкан“, прие Световните квалификации по баскетбол. Зала „Арена Ботевград“ получи лиценз за домакинството на тези мачове. Зала „Георги Христов“ бе домакин на Републиканско първенство по бокс с голям международен турнир с над 150 участници от различни държави, отчитат още от ръководството на общинското предприятие.  


За 2018 година  е планирано в „Арена Ботевград” да бъде изграден детски кът, в който родителите да могат да оставят децата си под надзор, докато наблюдават спортни състезания. Предвижда се също огранизирането поне на четири концерта.


Към 31.12.2019 г. ОП „Балкан“ има задължения в размер на 43 458,10 лв., в това число - 31 256 лв. за горива, ел. енергия и вода и 12 202,10 лв. за външни услуги. Числеността на персонала, зает по трудови правоотношения е 19 души, допълнително заети на граждански договори - 5. ОП „Балкан“ няма неизплатени задължения към персонала и към НАП.