Изложбата е озаглавена „Кога си на кон хем седиш, хем ходиш – конят в бита на балканджията”


В събота на 7 март 2020 г. е традиционният празник-събор на Правец - Тодоровден. Това е един от най-очакваните, весели и пъстри празници в Правец.


В традиционните български празници, в народните традиции и обичаи има едно особено очарование и красота. Те поддържат онези искрици в душите ни, които са връзката с дълбоките корени на предците ни.


От незапомнени времена Правец празнува на Тодоровден. Традицията ни препраща в тъмните години на турското робство, когато за да се сдобие човек с някаква стока, той чака събора или „сбора”, когато идват търговци и производители с шарени сергии. Сведения за празнуването на събора на Правец има още в началото на ХХ век през 1914 г., когато официалната власт публикува  списък на панаирите и пазарите в България. Във времето Правец продължава да празнува своя панаир (сбор) през месец февруари или март, в зависимост от датата, на която се  чества Тодоровден по църковния календар. 


И днес традицията продължава. Правец трескаво се подготвя да посрещне гости от близо и далеч.


Тодоровден има своята проекция и в днешният ден на Правец и общината. Празникът продължава да се чества По стар обичай, но обогатен с нови прояви. Има ги и шарените сергии, и троянската керамика, и кълцаните чушки с боб, и олелията на  централния площад, и многото гости,  много срещи, песни, хора и веселие.


В този ден ние се връщаме назад във времето, при своите корени. Запазвайки връзката между поколенията, съхранявайки родния фолклор, народните песни, танци и хора, ние утвърждаваме българското. На този ден, по традиция, Исторически музей Правец се включва в празника с представяне на поредната гостуваща тематична изложба. Тази година тя е на Регионалният етнографски музей на открито „Етър”, Габрово. Изложбата е актуална и кореспондира с темата на празника. Насловът е „Кога си на кон хем седиш, хем ходиш – конят в бита на балканджията” представя интересен поглед върху нашето минало и е заслужено признание за ролята на коня в живота на балканджията от ХІХ до 40-те години на ХХ век. Тя ни пренася в една отминала епоха на усилен труд, преклонение пред природата и дълбока почит към традициите.


„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш”, шегували се някога балканджиите. Конете са тяхното превозно средство по стръмните, тесни пътеки. Те са добри помощници в селското стопанство. Осигуряват поминъка на планинците, известен като кираджийство и кърджийство. А занаятите, свързани с функционалното им поддържане и изработване на амуниции (налбанство, сарачество, самарджийство, коларо-железарство и др.), дават прехрана на голям брой майстори от региона. 


Навремето всяко семейство се стремало да притежава поне няколко коня. Тяхната сила, красота и брой се превръщат в олицетворение на социалния престиж на стопаните им. 


Известна е поговорката: „Кон се назаем не дава”. Той е другар, помощник и имане. Затова балканджиите почитат коня, а на Тодоровден изразяват обичта и преклонението си пред неговата сила.


В изложбата са представени над 100 експоната и много архивни снимки от фондовете на музей „Етър”, Исторически музей – Г. Оряховица, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Музей на народните художествени занаяти и изобразителни изкуства – Троян, Държавен архив – Габрово и сайта LostBulgaria.


Изложбата е придружена от два филма. В единия е показано как се изработва подкова и как се подковава кон, а в другия – празници и обичаи, свързани с Тодоровден.


Изложбата ще бъде представена от един от авторите й – Росица Бинева, уредник в отдел „Занаяти” на музей „Етър”.


„Кога си на кон хем седиш, хем ходиш” е представяна в РЕМО „Етър”,  РЕМ – Пловдив, ИМ – Тутракан и Музей при АИР Боженци, Национален антропологически музей, РИМ – Шумен, ИМ – Велинград, РИМ - Търговище и др. 


Откриването на изложбата ще се състои на 7 март 2020 г. от 10:30 часа.  Тя ще бъде на разположение на жителите и гостите на Исторически музей - Правец до 30 април 2020 г.