Училищата в града и селата, които се стопанисват от община Ботевград, имат задължения към Енергото от миналата година. Директорите на учебните заведения вчера са получили писма от електрическата компания ЧЕЗ Електро,  в които се настоява до края на тази седмица сметките да бъдат платени. В противен случай ще бъде преустановено електрозахранването в  съответното училище – пише още в писмата.

Директорите са уведомили счетоводството в общината за предупредителните известия от ЧЕЗ Електро и очакват днес да се вземат необходимите мерки за решаване на проблема.