Във връзка с провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от общинската транспортна схема и с цел нейното оптимизиране, и подобряване на транспортното обслужване на населението, Общинската комисия по транспорт предлага да бъдат извършени следните промени:


Автобусната линия БОТЕВГРАД - СКРАВЕНА отпада, тя се трансформира в Автобусна линия БОТЕВГРЛД - ГУРКОВО


1. По автобусна линия Ботевград - Боженица курсът в 7:00 ч., да се изпълнява в 6:45 часа и курсът в 13:00 ч., да се изпълнява в 12:45 часа. Вечерния курс в 17:30 ч. се запазва.


2. По автобусна линия Ботевград - Липница, Елов дол курсът в 7:15 ч., да се изпълнява в 7:45 часа и курсът в 13:15 ч. да се изпълнява в 13:45 часа. Вечерния курс в 18:30 ч. се запазва.


3. По автобусна линия Ботевград - Скравена, курсовете в 6:40 ч. и 7:20 ч. да бъдат спрени, поради неизпълнение на същите от години и наличие на курсове по същото направление по други автобусни линии в същия часови пояс.


/Ботевград - Гурково в б:15 ч. и 7:05 ч.; Ботевград - Боженица в 6:45 ч.; Ботевград - Липница, Елов дол в 7:45 ч./


4. По автобусна линия Ботевград - Новачене, курсът в 12:40 ч. да се закрие /премества се по автобусна линия Ботевград - Гурково/


5. По автобусна линия Ботевград - Гурково да се добави нов курс в 12:40 ч.


През територията на Община Ботевград преминава автомагистрала „Хемус”, по която преминават всички автобусни линии по направлението София - Северна България. По повод искания на граждани на общината да ползват автобусните линии за придвижване до и от различните градове в Северна България, Общинската комисия по транспорт предлага да бъдат разкрити две автобусни спирки - едната на бензиностанциите „Ивони“ - по направление София - Централна и Източна България, а другата при „Лукойл“ - по направление Централна и Източна България - София.


Докладни записки с двете предложение са включени за разглеждане в дневния ред на извънредна сесия на Общинския съвет, която ще се състои утре – 12 март.