Съпоставимо с обстановката в страната, Етрополе също не прави изключение.
Нещо повече, още на 12 март, със заповед на кмета Димитър Димитров, беше сформиран Общински кризисен щаб.
На първото заседание бяха разгледани всички документи за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от Министерството на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Областния управител на Софийска област и РЗИ – София Област срещу заразяване с COVID-19. 
 Щабът взе и първите си решения да се забрани провеждането на всички спортни, културни и други мероприятия.  Призовава обществеността към ограничаване на частни събирания и посещение на Неделния пазар, които са предпоставка за разпространение на заразата.
Преустановяват се и посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните заведения.
Лечебните заведения, училищата, институциите, организациите, общински структури, големите търговски обекти трябва да засилят хигиената и да дезинфекцират предметите,  до които имат достъп много хора.
Автобусните превозвачи в Общината трябва да дезинфекцират превозните си средства по няколко пъти на ден. Банките е необходимо да се погрижат за дезинфекцията на банкоматите.
Препоръчителните мерки на Кризисния щаб към директорите на училища са да се провеждат лекции по хигиена в началото на учебния ден. Възрастните хора да  избягват масови събирания. Всички клубове на пенсионера, инвалида, диабетика временно ще бъдат затворени.
В тази насока бяха и последвалите заповеди на кмета, с които се забранява:
1. Организирането, провеждането и посещението на културни, спортни и други мероприятия на територията на Община Етрополе.
2. Провеждането и посещението на неделния пазар в гр. Етрополе.
Дават се и конкретни препоръки за ограничаване на семейни и други тържества;  вички институции, организации и търговски обекти да засилят хигиената и дезинфекцират предметите, до които имат достъп много  лица.
Коренни промени настъпиха и в самата Общинска администрация:
- абсолютно се забранява достъпа хора по етажите на сградата. 
Всички  граждани  могат да използват системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/, която е достъпна на адрес https://edelivery.egov.bg/, за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие.
- Заплащането на местни данъци и такси може  да се извършва от всички каси на ИЗИПЕЙ или по банков път, или на място в общинска администрация - Етрополе
Общинска администрация – Етрополе работи с гражданите и бизнеса, като предоставя всички административни услуги съобразно здравните и хигиенни мерки, въведени от властите. За целта е създаден Общински център за информация и обслужване на гражданите, който се намира на приземния етаж на Общината.
Всички сигнали за неизпълнение на разпорежданията и заповедите да се пращат до РУ на МВР и РЗИ, които са оторизирани за контрола по време на карантинния период.
В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи се планира допълване на дейностите на Домашния социален патронаж  и други услуги като:
- Доставяне на топла храна – ежедневно;
- Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
- Съдействие за снабдяване с предписани лекарства.
Със съответните телефони, дати и информация за гражданите.
Още от пръв поглед се вижда, че заповедите и предписанията се изпълняват. Поне така е в центъра на Етрополе:
- Двете големи кафенета за затворени до 29 март, пред магазините се чака на разредена като разстояние между хората опашка и се пускат по 1 или най-много 2 клиента, има ги и табелките, че пред гишето да не се струпват много хора.
Всички решения на Кризисния щаб и заповедите на кмета се предоставят на местните средства за масова информация, за да достигнат до хората.


Текст и снимки: Христо Христов