Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев днес издаде Заповед от /27.03.2020 г., с която определя лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.


МБАЛ - Ботевград е включена с 26 легла за извършване на лечение и наблюдение на леки случаи на COVID-19 и с 6 легла, отредени за пациенти в състояние, изискващо интензивно лечение.


Днес правителството одобри договор с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия за доставка на лични предпазни средства и медицинска апаратура.


Съгласно договора със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ Министерството на здравеопазването ще закупи 1 176 770 бр. предпазни маски на стойност 1 412 124 евро и 50 респираторни апарата на стойност 1 500 000 евро.