Синдикат „Образование“ направи национално проучване за работния ден на учители и директори и отношението на педагозите към учебния процес. Изследването има за цел да направи обществено известно подготовката и провеждането на дистанционното обучение в образователните институции и ползите от него.


В проучването са участвали повече от 2500 учители и директори от цялата страна, като в него са включени 6 въпроса.


Болшинството от педагогически специалисти 56% са отговорили, че имат работен ден с продължителност между 10 и 12 часа, а 13,1% работят над 12 часа. 25,3% работят от 5 до 8 часа, 5,6% работят 5 часа.


От този резултат следва извода, че учители и директори работят при огромно натоварване на ръба на своите възможности, като 94,4% от колегията работи над „нормалните“ за КТ 8 часа.


По този повод 84% от педагозите чувстват огромна умора и прегаряне, като едва 15.3% не чувстват умора, тъй като преди това са имали изграден свой електронен облак и са били квалифицирани за работа в електронна среда.


42,6% от учителите в дистанционен режим са преподавали нови знания още от началото на дистанционното обучение, а 43% са започнали да интегрират новите знания след препоръката на МОН за това. Всички учители имат готовност да извършат оценяване и оформяне на годишна оценка.


48% от учители и директори смятат, че дистанционния учебен процес е ефективен, колкото и нормалния, а други 48% отговарят, че е по-малко ефективен, като 4% смятат, че дистанционната форма е по-ефективна.


По въпроса за увеличаване на учебната година, колегията е сякаш единна с 85%, които смятат, че засега не е необходимо удължаване на учебната година, защото това би обезсмислило този огромен по времетраене и голям по значимост труд. Едва 9,1% смятат за логично удължаване на учебната година. 


На въпроса: „Коя според Вас е обективната оценка за ученика в 4 клас?“, 41,5% от учителите отговарят, че Институционалното оценяване на четвъртокласниците в училище е по-обективно, защото учителите познават и следят развитието на ученика. 43% от респондентите отговарят, че не е необходимо НВО в 4 клас, а 5,4% отговарят, че малките матури са по- обективни, защото са външни.


От Синдикат „Образование“ са категорични, че българските учители вършат отлично своята работа и заслужават огромни обществени адмирации, а въпроса със заплащането на техния труд не би трябвало да буди някакво съмнение от правителството на Република България. 


Резултатите от проучването са предоставени на botevgrad.com от Синдикат „Образование“.