Общинското ръководство ще предложи на местния парламент да гласува мерки за подпомагане и облекчаване на икономическия ефект от извънредните положение, което бе въведено заради разпространението на заразата COVID-19. 


Физически и юридически лица – наематели на Общината, преустановили дейност поради наложените ограничителни мерки, няма да плащат наем за това време. Наполовина ще бъде намален наемът на ползвателите на общински обекти, които имат право да работят, но са реализирали 50 на сто по-нисък оборот за съответния период – от влизане в сила на извънредното положение, съпоставим със средномесечния за 12 месеца назад. 


Лицата, които искат да им бъде намален размерът на наема, ще подават заявления в общинската администрация. От тях ще се изисква да посочат обекта и да представят документи, доказващи 50% или по-голям спад на оборота при търговската дейност в съответния обект.  


Преди това обаче Общинският съвет ще трябва да се произнесе по предложението на кмета Иван Гавалюгов. 


„Обща сума, която Община Ботевград събира месечно от наеми на общински обекти, търговски площи, помещения - открити и закрити, е 20 000 лева, като в нея не влизат наемите от земеделски земи и от кабинетите на лекарите в доболничната помощ. Всъщност с тях сумата е около 26 000 лева“, съобщи  Иван Гавалюгов.


Кметът подчерта, че облекченията ще важат и за всички наематели на кабинети в Поликлиниката. „Вероятно и те имат спад в дейността. Ако отговарят на това условие – повече от 50%, ще могат като всеки друг наемател на Община Ботевград да се възползват от облекчението, което предлагаме за периода на извънредното положение“, обясни той. 


До 30 юни ще бъде удължен срокът за ползване на отстъпки при заплащане на местни данъци и такси, уведоми още кметът Иван Гавалюгов.