СЪОБЩЕНИЕ ОТ ХРАМ "СВ. АРХ. МИХАИЛ" - ЕТРОПОЛЕ


- На 12.04.2020 г. е големият християнски празник – Вход Господен – Цветница. Предвид противоепидемичните мерки, службата в храм „Св.Арх.Михаил“ – Етрополе ще започне в 8:00 ч. отвън на двора.


- Върбовите клонки ще се раздават по две на семейство.


- Имената за здраве и параклисите да се напишат предварително вкъщи с цел да се предотврати струпване на хора и да се спази физическата дистанция от два метра.


- Носете маски.


- Храмът ще бъде отворен за закупуване, палене свещи и предаване имената за здраве. В двора пазете дистанция един от друг. Болни и рискови да се молят от вкъщи, ние се молим за всички хора в страната.
По телевизията също ще се предава службата от Патриаршеския храм.
За другите служби след Цветница, гражданите ще бъдат уведомени допълнително.
Следвайте препоръките на Щаба, нашите също и бъдете разумни.


Бог да Ни пази!!!


Свещеник: Огнян Георгиев