Кметът Иван Гавалюгов е внесъл предложение в Общинския съвет, в което предлага графикът на всички дейности по прием на ученици в първи клас да бъде променен, като подаването на заявления в училищата да започне от 1 юни, а не както беше досега – от 13 април.


Ето съдържанието на целия проект на решение:


01. 06. 2020 г. до 15. 06. 2020 г. – подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие в първо класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място; 


22. 06. 2020 г. – обявяване на списъците от първо класиране; 


23. 06. 2020 г. до 26. 06. 2020 г. вкл. – записване на учениците след първо класиране; 


30. 06. 2020 г. – обявяване на свободните места за второ класиране;


01. 07. 2020 г. до 03. 07. 2020 г. – подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие във второ класиране; 


06. 07. 2020 г. до 08. 07. 2020 г. – записване на учениците след второ класиране; 


09. 07. 2020 г. – 14. 09. 2020 г. – попълване на свободните места.


Кметът Иван Гавалюгов обосновава своето предложение с въведеното извънредно положение в страната и мерките, произтичащи от него. 


Докладната е включена в дневния ред на извънредното заседание на Общинския съвет, насрочено за 13 април.