Във Върховния административен съд днес се проведе заседание по делото, образувано по жалба /протест/ на Общинската избирателна комисия срещу решението на Административен съд – София област в полза на партиите ДИБО и Обединена социалдемокрация. Да припомним, че те обжалваха пред АССО решението на ОИК, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов.


На заседанието присъстваха адвокатите на трите заинтересовани страни. Общинската избирателна комисия бе представлявана от адв. Христо Якимов, партиите ДИБО и Обединена Социалдемокрация – от адв. Неврокопски, кметът Иван Гавалюгов – от адв. Черногорски.


В залата присъства прокурор от Върховна административна прокуратурата, който поиска от съда да спре делото до изясняване на въпроса дали подписите под жалбите, с които двете партии искат прекратяване пълномощията на кмета Иван Гавалюгов, са истински или фалшиви. Съдът обаче не прие, а се произнесе, че данните по случая ще бъдат изпратени на Прокуратурата след приключване на делото. 


Прокурорът изрази мотивирано заключение, че жалбата на Общинската избирателна комисия e основателна. В случая решението на ОИК, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета Иван Гавалюгов, е трябвало да бъде обжалвано от коалицията, а не от партиите.   


Думата бе предоставена и на адвокатите на трите заинтересовани страни. 


Очаква се ВАС да се произнесе с решение по казуса в законовия срок.