От края на миналата седмица Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) започна рехабилитацията на третокласен път lll-161 Люти дол – Рашково – Радотина – Литаково - Ботевград /от км 8+700 до км 33+035/. Дължина на обновеното трасе ще бъде малко над 24 км.


Дейностите по възстановяванто включват: ремонт на подпорни стени и водостоци на мостове, почистване на пътни банкети и отводнителните канавки, локални ремонти на пътно тяло, изкърпване и полагане на цялостен пласт 4 см асфалтова настилка, както и подмяна на вертикалната и хоризонтална маркировка.


Участъкът Люти дол – Ботевград ще се използва като алтернативен след стартиране на дейностите по изграждане на четирилентовия скоростен път от Ботевград до Мездра. Новото трасе на Е-79 ще следва съществуващото вече шосе, но то ще бъде с нови размери - две платна с по две ленти за движение в посока, с габарит 20 метра.


С цел по-бързото завършване на обекта, участъкът беше разделен на два лота: единият с дължина от 19.3 км (лот 1), а другият - 13.4 км (лот 2). Те ще се строят от две различни дружества.


Строителството на скоростния път ще става без да се спира автомобилният трафика, но когато това не позволява – цялото движение ще се пренасочва през обходния път Ботевград - Люти дол.