Важна информация относно връщането на суми за доставка на природен газ за времето от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г.


В изпълнение на Закона за допълнение на закона за енергетиката (Закона), Комисията за енергийно и водно регулиране със свои решения от 5-ти, 13-ти и 20-ти май определи новите „ретро“ цени на природния газ за периода от 5-ти август 2019 г. до 31-ви март 2020 г.


Въз основа на тези решения, в „Балкангаз 2000“ АД бяха извършени пресмятания, от които е видно какви са намаленията в крайните цени, заплащани от потребителите. Освен за всеки месец, те са различни и за различните категории клиенти, предвид разликите в цените на мрежовите услуги.


Резултатите от пресмятанията са показани в таблицата по-долу. За по-добро онагледяване, стойностите са показани в проценти спрямо цените, които са действали във всеки период. В първата колона е показан периодът/месецът, във втората – процентното намаление на цената на газа, в следващата – категорията клиенти и в последната – процентното намаление на крайната цена за съответната категория. 


Цялата информация ще откриете ТУК