Една ботевградска фамилия, която има четири имота в Зелин, е манипулирала разходомерите си така,  че да отчитат по-малко количество изразходван природен газ. Общо 10 случая на кражба на природен газ са установени от декември миналата година досега. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор Михаил Димитров по време на днешното заседание на общинския съвет, на което бе приет годишния отчет за дейността на дружеството.
„Балкангаз” обаче има архив за потреблението и всеки потребител има досие. В случай, че се установи манипулация на разходомера, се прави доначисляване към сметката на абоната. В конкретния случай с четирите имота на ботевградската фамилия, те ще доплатят 4 000 лева” – съобщи Михаил Димитров пред съветниците. Нещо повече, той заяви че имат информация за човек, който има тарифа за посещение по домовете и манипулиране на разоходомери за газ и електромери за ток. Тази информация е подадена и в полицията.
Съветникът Кирил Руневски попита какво е състоянието на газопровода, който общинското дружество е изкупило от ИМИ, кой е направил оценката и може ли са се види документацията по сделката.
В отговора си Михаил Димитров посочи, че изкупуването е било наложително заради нормативни изисквания. В началото е направен опит за договаряне на цената с преговори. След това е поръчана оценка при лицензиран оценител. Заради високата цена /почти половин милион лева/  от „Балкангаз” не са се съгласили и са отнесли въпроса към КЕВР. От държавния регулатор е направена нова оценка, с която двете страни е трябвало да се съгласят – 246.5 хиляди лева. В момента състоянието на газопровода е добро, но в близките години ще се нуждае от рехабилитация. Михаил Димитров заяви, че документацията по сделката може да бъде предоставена на интересуващите се съветници.
Общинският съветник Дамян Маринов предложи газовото дружество да въведе система за отсрочено плащане на сметките за газ /с един месец/ за инвалиди и пенсионери, тъй като цената на природния газ се увеличава буквално с дни.
В отговора си Михаил Димитров посочи, че и сега дружеството дава възможност за разсрочено плащане на абонати, които са в затруднение. Но да се направи масово за всички пенсионери и инвалиди е нездравословно. „Балкангаз” плаща синьото гориво на „Булгаргаз” авансово и това би затруднило дружеството.
Заместник-кметът Борис Борисов в изказването си изтъкна, че предложението на Дамян Маринов безспорно е социално, но трябва да се провери дали то не е в противоречие с общите условия в договора, който подписват абонатите.
При гласуването предложението на Дамян Маринов не събра необходимия брой гласове, за да бъде прието.
Цветан Цолов направи предложение 25% от печалбата на дружеството да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а не 15%, както бе предложенено. Мнозинството общински съветници гласува по-високия дивидент. На днешното си заседание общинският съвет преизбра същия състав на Съвета на директорите на „Балкангаз”.