Спасен Ценов – общински съветник от ПП МИР, обяви, че напуска Общински съвет - Ботевград. В края на днешното редовно заседание той благодари на своите колеги и общинската администрация за съвместната работа през първия мандат и изминалите няколко месеца от втория. 


Спасен Ценов беше сред активните общински съветници. Едно от неговите предложения през миналия мандат е за създаване на общинска програма „Красива община” за облагородяване на междублокови пространства и обществени зелени площи по проектни предложения на сдруженията на собствениците и живеещите в близост.


Пред наш репортер Спасен Ценов сподели, че и в служебен, и в личен план има много ангажименти, които не му позволяват да бъде полезен като общински съветник. 


На мястото на Ценов влиза следващият в листата на ПП МИР Ботевград – Ангел Ангелов, който през 2016 год. оглави новосъздаденото общинско предприятие БКС, но две години по-късно напусна.