От РЗИ – София област ще предоставят на Община Ботевград 200 бързи теста за коронавирус. От страна на общинската администрация е създадена необходимата организация за вземане на пробите. Тестването ще се извършва през следващата седмица – в понеделник и четвъртък, от представители на Областната регионална здравна инспекция. 


Лицата, които ще бъдат изследвани за COVID-19, не са избрани на случаен принцип. По предложение на РЗИ и преценка на Община Ботевград, на тест ще бъдат подложени учители и обслужващ персонал в детските градини, служители в социални служби, социални работници, здравни медиатори, част от работещите в ОП БКС, тъй като и те са в контакт с много хора, и една малка част от служителите в общинската администрация, които също са в пряк контакт с граждани и попадат във възрастовата група над 60 години. 


Тестването ще се провежда в бившето очно отделение на МБАЛ Ботевград, което е предвидено за наставяне на заболели от COVID-19, ако бъдат констатирани такива случаи на територията на нашата община.  Това съобщи Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград. 


„Отделението е изолирано. Няма да им контакт с пациенти на болницата. Тестването ще се извършва по график, за да няма струпване на хора“, обясни тя. 


Ако някой от бързите тестове даде положителен резултат, на въпросния човек ще бъде направен и PСR тест. 


Междувременно, Общината, органите на Районно управление „Полиция“ и РЗИ продължават да осъществяват наблюдение на карантинираните лица на територията на града и околните села. Институциите имат достъп до националната система за диагностицираните и карантинираните и ежедневно получават актуална информация оттам.