С 10 гласа “против“ и 16 гласа “въздържал се“ Общински съвет Ботевград не прие заявлението за напускане на управителя на ВиК Бебреш – Цветозар Гаврилов. На практика общинското дружеството преустанови своята дейност на 1 април 2019 год., след като активите му – публична общинска собственост, бяха прехвърлени за управление и стопанисване на ВиК София ЕООД. 


В хода на обсъждането на оставката и съдбата на ВиК Бебреш, общинският съветник от ГЕРБ д-р Георги Канзов предложи да се заведе съдебен иск срещу Гаврилов, съгласно чл.137, ал. 1, т. 8 от Търговския закон. Впоследствие допълни искът да бъде предявен от юриста на Общинския съвет – Христо Якимов.  


Според общински съветници, които поискаха думата, няма причина да се търси съдебна отговорност от настоящия управител на общинската фирма.


„Каква вина намирате в съответния управител?!  По Закона за водите ние бяхме длъжни да станем членове на Асоциацията по ВиК. Респективно всички активи, чрез нея, пречиствателни станции, тръбопроводи и т.н. трябваше да прехвърлим за управление на ВиК София, както Законът го предвижда. Това е причината за декапитализиране на дружеството. Хипотезата за свръхзадлъжнялост не е била в сила преди да се прехвърлят активите на ВиК София ЕООД. На практика дружеството няма активи, но има и задължения, и вземания“, обясни кметът Иван Гавалюгов.  Той припомни, че сметките на ВиК Бебреш бяха блокирани от началото на 2014. С акт на Националната агенция по приходите са констатирани задължения. Така че управителят е работил в условия на споразумение с НАП", припомни още Гавалюгов.  


„Ако Цветозар Гаврилов не се е справял с работата, Общинският съвет можеше да го смени още в предишния мандат, но едва ли щеше да има наплив от кандидати да оглавят едно дружество, което всеки момент можеше да прекрати своята дейност във връзка с политиката на окрупняване на ВиК сектора. Може Цветозар Гаврилов да не е управлявал дружеството по най-добрия начин, но по приличен начин, така че да го доведе  до успешно прехвърляне на инфраструктурата и на дейността на ВиК София“, добави кметът.  


В отговор на въпрос за съдбата на общинското ВИК, Иван Гавалюгов заяви, че с юридическото съществуване на дружеството трябва да се приключи, като се започне процедура по несъстоятелност. Всъщност това предложение бе направено на предишната редовна сесия на ОбС, но не бе прието.  


Съветникът Тихомир Найденов поиска юристът на Общинския съвет да обясни въобще може ли да се гласува такова предложение – да се заведе дело на управителя, без да се уточнява причината, без да бъде посочен конкретен мотив.  Адв. Христо Якимов обясни, че дело може да се заведе за вреди, но съгласно чл. 145 от Търговския закон. Той посочи, че чл. 137, визиран от д-р Канзов, се отнася за правомощията на Общото събрание на дружеството. 


Общинският съвет не прие предложението на д-р Канзов. То получи 4 гласа “за“, 17 “против“ и 5 “въздържал се“.


Цветозар Гаврилов не присъства в заседателната зала. В двумесечен срок от подаване на заявлението си за напускане, той има законово право да поиска от съда да бъде отписан като управител на общинското дружество, стана ясно още по време на обсъждането на докладната. 


Във връзка с ВиК кметът Иван Гавалюгов съобщи важна информация пред Общинския съвет: „Вече има обявена процедура за избор на изпълнител за София област на регионално прединвестиционно проучване, което е основата на бъдещето проектиране  и изпълнение на СМР дейности във ВиК инфраструктурата за агломерации  за над 10 000 еквивалент жители, каквото е и Ботевград.“.