Днес в 15 часа ще бъде спряно подаването на вода от язовир Бебреш към МВЕЦ-а, съобщиха от „Напоителни системи”. Язовирът е достигнал ниво 7.62 метра, след което централата няма  право да черпи вода, съгласно разрешителото си.
МВЕЦ „Бебреш” бе пуснат на 6 май т.г., при ниво на язовира от 3.90 метра под преливника.
Зради кризата в края на миналата година, когато нивото спадна под 18 метра, от собственика на язовира „Напоителни системи” тази пролет заявиха, че ВЕЦ-ът ще работи едва когато нивото стигне поне 5 метра под преливника и ще бъде спрян веднага, щом падне на 7.62 м.