Вековният дъб – цер, се намира в двора на манастира „Свети Николай Летни Чудотворец“ в Скравена.  Дървото не е най-старото в нашия край, но едно от най-красивите. То е неделима част от историята на Светата обител, една от природните забележителности в нея и в селото. 


Сега вековното дърво се нуждае от помощ. Необходимо са бързи действия за спасяване на загнилата му хралупа, дренаж за отводняване и  защитна скара, предпазващи корените, телескопични подпори на клоните, почистване на сухите клони, възпрепятстване на нашествието от зелени мравки, както и други спасителни операции, които трябва да бъдат извършени от сертифицирани специалисти.  Мълния също е нанесла сериозни щети на дървото, съобщават доброволците, които инициират дарителска кампания за спасяването му. 


Необходимата сума е 700 лева. Средствата се събират в офиса на фондация „Съвременност“, който се намира в Бизнес центъра /на втория етаж в сградата на дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград/, офис 11. Телефон за контакти: 0887710744.