Главният прокурор Иван Гешев е внесъл предложение до Висшия съдебен съвет от януари 2021 година да бъдат закрити 38 Районни прокуратури в страната. На тяхно място ще има Териториални поделения. Единствените районни прокуратури, които на този етап няма да бъдат закрити, са в Софийския съдебен район. По този въпрос Иван Гешев пише: „В предложението не са включени прокуратури в района на Окръжна прокуратура – София, поради обективните му специфики, които не се срещат другаде в страната - липсата на Районна прокуратура със седалище в областния град, изключително голям брой прокуратури, повечето от които отстоят на значително разстояние, и предизвикателствата на релефа”.
През 2018 г. бяха закрити първите 11 районни прокуратури в малки градове.
От първи януари тази година върви поетапно закриване на още 29 районни прокуратури в страната.