Туристическо дружество „Старопланински турист” гр. Етрополе за пета поредна година организира мероприятието „По Ком – Емине за три дни”.  
Проявата  е свързана с организирането едновременно на  девет похода по билото на Стара планина от връх Ком до нос Емине  от 03.07.2020 г. до 05.07.2020 г. В нея се очаква да вземат участие  около 80 туристи.
Снимки от различните етапи ще бъдат изпращани в реално време и ще бъдат публикувани на страницата на дружеството във Фейсбук и в местните новинарски сайтове.


Снимката е от фонда на сайта