Публикуваме поздравителния адрес от кмета Иван Гавалюгов по повод Празника на МВР - 5-ти юли:


ДО ГЛ. ИНСП. КРАСИМИР КИРИЛОВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ НА МВР - БОТЕВГРАД


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ,


УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РУ НА МВР - БОТЕВГРАД,


Приемете моите сърдечни поздрави по повод 5-ти юли – Професионален празник на служителите в системата на Министерство на вътрешните работи! 


За мен е чест, от свое име и от името на гражданите на Община Ботевград, да изразя благодарност и почит към труда и усърдието, с които изпълнявате служебните си задължения. 


Пожелавам Ви в дните, изпълнени с трудности и рискови ситуации, да браните с достойнство и смелост нас, близките ни, и името на Република България!


Нека честта и вярата в доброто Ви окуражават винаги, когато се изправяте пред предизвикателствата на нелеката си професия! 


Желая здраве на Вас и семействата Ви! Бъдете уаважавани и ценени от обществото, защото признанието на хората, в чието име се трудите, е най-ценната награда! 


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ИВАН ГАВАЛЮГОВ


Кмет на община Ботевград


05.07.2020 г.