Публикуваме поздравителен адрес от кмета Иван Гавалюгов по повод 18–ти май – Международния ден на музеите и професионален празник на музейните специалисти.


ДО ДИРЕКТОРА И КОЛЕКТИВА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БОТЕВГРАД


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТРОВА,


УВАЖАЕМИ МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ,


Приемете моите сърдечни поздрави по случай 18-ти май – Международен ден на музеите!


Професионалният Ви празник е повод да изразя своята благодарност за усилията, които полагате, съхранявайки и популяризирайки богатата история на нашия роден край.


Ежедневните Ви усилия изграждат Исторически музей – Ботевград като авторитетна институция - обществено средище и културна забележителност от национално значение.


Днес изказвам искреното си уважение към отговорността, с която изпълнявате своята дейност по съхраняване културно-историческата памет на нашия народ и националната идентичност на българина като част от европейското семейство.


Пожелавам Ви здраве, сили, упоритост за постигане на набелязаните цели и късмет, за да попадате на нови археологически находки, които да прославят Ботевград и региона!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение,


ИВАН ГАВАЛЮГОВ 


Кмет на Община Ботевград


18.05.2024 г.


гр. Ботевград