Преди броени дни Международно висше бизнес училище, което има учебна база в Ботевград, и Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи официално подписаха споразумение за сътрудничество.


Двете страни се споразумяха да си сътрудничат, за да споделят своята роля и отговорност за обучението и развитието на висококвалифицирани кадри в туризма.


Партньорите отбелязаха нуждата от адаптиране на учебните програми към изискванията на реалния бизнес, развитие на професионални стажантски програми, специализирана кариерна консултация и помощ за реализация на студентите.


Сътрудничеството между двете организации ще предостави на студентите в направление Туризъм по-големи възможности за обучение и квалификация в реална среда, продължаващо обучение и трайна реализация в бранша, съобщава пресцентърът на МВБУ.


В средата на миналия месец Международно висше бизнес училище подписа споразумение за сътрудничество и с Сдружение „Асоциация на българските туроператори и туристически агенти“.


Водени от общото желание за подобряване и увеличаване на възможностите за реализация в България на обучени кадри в областта на туризма, двете страни се споразумяха за взаимен и непрекъснат обмен на информация за добри практики в бранша, подготовка и мотивиране на висококвалифицирани млади хора, трайно партньорство и сближаване на висшето образование и реалния бизнес.


В резултат на споразумението, новата учебна година в Международно висше бизнес училище ще предостави на своите студентите още повече възможности за стажове и практики, както и участия в събития за специализирано професионално ориентиране и кариерно развитие.