Улица “Свобода“, която е една от най-натоварените в Ботевград, ще бъде затворена за превозни средства в района на кооперативния пазар, реши Общинският съвет днес. Предложението на общинското ръководство бе подкрепено от 14 гласа “за“, 4-ма съветници гласуваха “против“, а 5-има - “въздържал се“.


Преди да се пристъпи към гласуване, кметът Иван Гавалюгов съобщи пред местни парламент, че  още през 2017 година е била внесена докладната от тогавашния шеф на полицията Васил Гергов за затваряне на ул. “Свобода“ в района на зеленчуковия пазар. Това искане е поставяно многократно и от граждани, обясни  той.  “Стигнахме до извода, че е най-целесъобразно да затворим този участък, като целта е предотвратяване на конфликтни ситуации, опасни за пешеходците и ползвателите на общинския пазар“, посочи Иван Гавалюгов и допълни, че  ще бъде осигурен достъп до всички жилищни и търговски обекти, без транзитното преминаване по ул. “Свобода“.


Пред съветниците кметът обясни, че  от известно време използва алтернативен маршрут – по бул. “3-ти март или ул. “Славейков“, по който стига много по-бързо в западната част на града, отколкото през ул. “Свобода“.


По време на обсъждането думата поиска общинският съветник Дамян Маринов. От името на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност в Общинския съвет, на която е председател, той предложи улицата да стане еднопосочна от общината към полицията. Извън докладната записка Маринов предложи да бъде обезопасен входът от бул. “Цар Освободител“ към площад “Саранск“, за да се гарантира сигурността на хората, чакащи на спирката. Съветникът се аргументира с честите произшествия от страна на водачи, влизащи в завоя с несъобразена скорост.   


Дамян Маринов изтъкна необходимостта от хоризонтална маркировка на паркоместата в междублоковите пространства.  От своя страна кметът Иван Гавалюгов пое ангажимент да изпълни отправените от съветника препоръки. 


Георги Георгиев предложи първоначално да се пробва с частично затваряне на улицата или да се затваря двупосочно за автомобили в пазарен ден. Той сподели, че преди няколко дни преброил автомобилите, които преминали по улица „Свобода“ в часовия интервал между 10 и 15 часа. По думите му, те наброявали около 460, а пешеходците били много по-малко. 


Цветан Цолов също се изказа в подкрепа на предложението за еднопосочно затваряне на улица “Свобода“, като подчерта, че знаците за паркиране там въобще не спазват, което е причина за ежедневните задръствания в участъка на зеленчуковия пазар.


Според Любчо Василев, в дните и в часовете, в които има струпване на хора, началникът на полицията трябва да разпредели един-двама служители да си свършат контролната работа. 


Тихомир Найденов изрази мнение, че предложението за двупосочно затваряне на улица “Свобода“ в участъка на зеленчуковия пазар е добро решение за намаляване на трафика в централната част на града. “Слагаме едни цветарници. Ако се прецени, че не е удачно да се използват алтернативни маршрути, по които също се създават предпоставки за ПТП-та, това решение може да бързо да се промени“, каза той. 


Предложението на Дамян Маринов за въвеждане на еднопосочно движение по ул. “Свобода“ бе подложено на гласуване, но не събра достатъчен брой гласове - 8 гласа “за“ и 14 “въздържал се“.