Справка в сайта на Регионално управление на образованието – София регион показва свободните места след третото класиране по паралелки в училищата за осъществяване на държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 год. От информацията е видно, че общият брой на свободни места в учебните заведения на територията на Софийска област е 388.   


За поредна година ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” в Ботевград е реализирала своя план-прием за новата учебна година. Училището е обявило само 1 свободно място в паралелката с профил „Математически”. Местата в паралелките с профили „Софтуерни и хардуерни науки“, „Природни науки“ и „Предприемачески“ са запълнени. 


ПГТМ „Христо Ботев” обявява 37 свободни места – 21 за специалността „Промишлена електроника“, 7 за „Бизнес-администрация”, 7 за „Компютърна техника и технологии” и 2 за „Автотранспортна техника”. 


Свободните места в паралелките с прием след 7-ми клас в ТПГ „Стамен Панчев” са 23. От тях 8 за специалността „Автотранспортна техника”, 8 за „Телекомуникационни системи“ и 7 за „Машини и системи с цифрово-програмно управление“.


ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ в Правец е обявила 26 свободни места, в това число 6 за „Екскурзоводско обслужване“, 2 за „Чужди езици – Английски/Френски“, 5 за „Чужди езици – Немски/Руски и 13 за профилираната паралелка „Организация на хотелиерството“.  


Само четири са свободните места в паралелката „Системно програмиране“ на ПГ по КТС в Правец.