Уличната мрежа в Ботевград и селата се ремонтира по изготвен график, като преди това е направен оглед. При определяне на улиците, по които се прави текущ ремонт, са взети под внимание и постъпили сигнали от граждани.


От днес започна подготовката за изкърпване на дупките по улица „Рила“ в Ботевград. Изрязана е компрометираната асфалтова настилка в участъка от ул. „Хаджи Димитър“ до кръстовището с бул. „Цар Освободител“. Успоредно с това шахтите и техните капаци се повдигат на нивото на асфалта, видя наш репортер. 


След като приключи работа в този участък, ще се пристъпи към изкърпване на дупките в останалата част от улица „Рила“, съобщиха от общинско предприятие БКС, на което Община Ботевград е възложила ремонтните дейности.