„В и К“ ЕООД – София съобщава на своите абонати, че по искане на  изпълнителя на проекта за централния водопроводен пръстен - „Водоканалстрой“ – Бургас, и съгласувано с Възложителя на проекта - Община Ботевград, с цел дейности, свързани с подвързване на главни водопроводи към новоположените водопроводи, ще бъде спряна водата в Ботевград на 10.08.2020 г. /понеделник/  за времето от 08.00 часа до 18.00 часа.