„В и К“ ЕООД – София съобщава на своите абонати, че по искане на  изпълнителя на проекта за централния водопроводен пръстен „Водоканалстрой“ – Бургас и съгласуване с Възложителя на проекта - Община Ботевград, с цел изпълнение на дейности, свързани с подвързване на главни водопроводи към новоположените водопроводи, ще бъде спряна водата в Ботевград на 12.08.2020 г. /сряда /  за времето от 08.00 часа до 18.00 часа.