Съобщение за живущите и работещите в сградите на пл. „Освобождение“ с номера 2, 3, 4 и 5 в Ботевград


Община Ботевград информира всички живущи и работещи в сградите на пл. „Освобождение“ с номера 2, 3, 4 и 5, че поради започване на благоустройствени дейности и ремонт на вътрешното пространство е необходимо преместването на паркиралите автомобили от цялата зона, заключена между бившия Универсален магазин и въпросните сгради, считано от 26.08.2020 г. 


За периода на ремонтните дейности Общината предоставя възможност за безплатно паркиране в „синя зона“ с временно разрешително за автомобилите на всички живущи и работещи в сградите на пл. „Освобождение“ №№ 2, 3, 4 и 5, което разрешително се издава  в Центъра за административно обслужване на гражданите срещу предоставяне на документи, доказващи горепосочените обстоятелства.