Информационно дело "Галерия" не е водена съгласно вътрешно-нормативните актове на председателя за оперативния отчет. Целите, които са поставени, не са постигнати. Това се посочва в съобщение от Държавна агенция "Национална сигурност" по повод писмото на Съюза на издателите в България и Съюза на българските национални електронни медии.

Ръководството на ДАНС се присъединява към изводите на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, че воденото ИД "Галерия" се отклонява от първоначално поставените цели. Събирана е информация за лица, фирми и медии, която трудно би могла да се съотнесе към предмета на делото. Проверявана е фирмената регистрация на журналисти и издатели, искани са (повечето случаи немотивирано) разпечатки на телефонните им номера, както и разпечатки на телефонните номера на депутати, се казва още в съобщението.

Не са проверявани служители на ДАНС, (с едно единствено изключение), които по закон единствено носят отговорност за защита на класифицирана информация. Не е правен и не е докладван анализ на прилаганите СРС на всеки 15 дни, посочват от агенцията.

По ИД "Галерия" са приложени законно СРС спрямо 1 журналист.

След като се запознава с цялото събрано до момента дело, председателят на ДАНС разпорежда "незабавна проверка за основанията и какви действия са предприети от Дирекция "Сигурност на ДАНС", както и комплексна проверка на Дирекция "Сигурност на ДАНС" за периода от 01.06.2008 г."

Във връзка с комплексната проверка са ограничени правомощията на Владимир Писанчев, директор на Дирекция "Сигурност на ДАНС".

Ръководството на ДАНС е убедено, че в работата на агенцията трябва да се налагат всички европейски добри практики на работа.

То ясно съзнава колко тежки са последиците за доброто име на агенцията, което тя тепърва налага с работата на всички свои служители, пише в съобщението.

ДАНС предостави цялото дело на парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред като уважение към Народното събрание и като потвърждение на нашата убеденост, че разузнавателните служби трябва да подлежат на парламентарен контрол.

Ръководството на ДАНС има разбиране и е готово да декласифицира ИД "Галерия" и да предостави пълен или частичен достъп до него по Закона за достъп до обществената информация.

В същото време ДАНС няма да спре да изпълнява своите законови задължения, по действия на лица, без оглед на професия, които заплашват националната сигурност и държавността в страната.