Класна стая на открито е обособена в ОУ "Н. Й. Вапцаров“ – начален етап, видя днес наш репортер. Тя е разположена под голямото сенчесто дърво в двора на училището. Учебни занимания се провеждаха и под козирката на един от входовете на училищната сграда. Децата бяха съсредоточени върху поставените им задачи, които изпълняваха под вещите напътствия на своите учители.


В насоките на образователното и здравното министерство е записано, че се препоръчва провеждане на повече занятия навън.


„По отношение на намаляването на напрежението и стреса предлагаме да се използват възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез провеждането на часове по други учебни предмети на открито по решение на съответния учител“, пише в насоките.


Ръководейки се от тях и от хубавото време, в първите дни на учебната година много основни училища в страната си направиха външни класни стаи, като предпазна мярка срещу разпространението на заразата COVID-19.