Кметът на Трудовец Еленко Иванов е внесъл в Общинския съвет доклад за социално-икономическото състояние на селото. В доклада са изброени обектите, включени в инвестиционната програма на Община Ботевград за тази година. Еленко Иванов уточнява, че  планираните дейности са в процес на реализацията. 


Улица „Ивайло“ е изцяло асфалтирана. Улица „Огоста“ вече има канализация и водопровод и остава да бъде асфалтирана. След цялостното й завършване, БКС започва работа по ул. „Драган Черния“. За ул. „Спортна среща“ предстои възлагане и избор на изпълнител. Изпълнението на проекта за детска площадка в кв. „Триъгълника“ е в ход. Към момента са реализирани: тротоар, облицовка на съществуващата чешма, бетонна площадка. Подменена е и канализацията. За изкърпване на уличната мрежа е избран изпълнител, то ще се извършва поетапно. 


За ремонта на Дома на покойника в селото също се очаква да бъде избрана фирма-изпълнител.  В своя доклад кметът Еленко Иванов посочва, че проблемът с налягането на водата е един от най-сериозните в селото. Той уточнява, че при повишаване на налягането възникват аварии по остарялата водопроводна мрежа, а в горната част на селото – ул. „Беласица“ и нейните преки, налягането е твърде ниско. За решаване на проблема е внесен проект за подмяна на централния водопроводен пръстен на селото, пише още в доклада. 


За възстановяване на паметника на загиналите във войните и пространството около него е внесен проект в Министерството на отбраната. Към момента са отпуснати 7 000 лева, но са необходими още около 20 000 лева за реализация на целия проект, който включва почистване на паметника, изграждане на хоризонтална настилка, цветарници, пейки, озеленяване, възстановяване на канализационна шахта и обществена чешма, почистване на дървета, чиито корени са унищожили настоящата настилка и застрашават паметника. 


Във вилна зона „Лозята“ се изгражда газопреносна линия. До края на 2020 год. работното проектиране ще приключи. Разрешението за строеж ще бъде издадено в началото на следващата година. Към момента има 40 подадени заявления за присъединяване към газопреносната мрежа. 


Възстановена е партидата и поетапно се инсталират улични лампи във вилната зона. Почистват се сметища, кастрят се дървета, косят се пътни банкети, пише в доклада. 


Под точката „Реализирани дейности от кметството“, е записано: монтаж на пътни знаци - „Светещи пешеходни пътеки“, по ул. „Цар Освободител“; поддръжка на парк „Ракитин“; облагородяване на пространството около централната спирка за Ботевград; създаване на цветни площи в центъра на селото и парка със съдействието на БКС; освежаване на пешеходните пътеки и монтиране на допълнителни знаци – „човечета“, на три възлови места; почистване на корито на река „Касица“, под училището, при фурната, брега на река Калница – при рибарниците; почистване на гробищния парк, от който са изкарани 12 контейнера с отпадъци; възстановена е оградата в старата част на гробищния парк; очистване на пет нерегламентирани сметища и поставяне на табели срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци; раздадени са 150 кофи за смет; изградено е улично осветление на ул. „Черковна“ , зад блоковете, и ул. „Извор“ в новия квартал; възстановено е уличното осветление в махала „Манастирица“; с помощта на дарители и БКС е преструктурирано помещение от склад в малка зала за спортни занимания по таекуон-до и бокс, а пред нея ще бъде поставена маса за тенис; сменена е входната дограма на Здравната служба. 


Това е само част от съдържанието на доклада, изготвен от кмета на Трудовец.