Предложението за отпускане на сумата от 67 400 лева е внесено в Общинския съвет по искане на Настоятелството при НЧ „Христо Ботев“ – Ботевград за обособяване на помещение в зала за танци. 


Помещението се намира на втория етаж  в южното крило на читалището и трябва да бъде ремонтирано. Това се посочва в докладната до местния парламент, която ще бъде подложена на гласуване по време на редовното заседание днес. Към нея е приложена подборна количествена сметка на видовете строително-монтажи работи, които трябва да бъдат извършени.