Около 13 часа вчера служители на РУ - Ботевград извършили проверка в мастен имот в Литаково. След като в двора били установени дърва за огрев без контролна горска марка и документ за законен произход, случаят бил докладван в Държавно горско стопанство. На обитателката на адреса е съставен акт по Закона за горите.


Незаконно добитата дървесина - 6 кубика (бук, цер и габър), е иззета по надлежния ред.