„ВиК“ ЕООД – София съобщава на своите абонати, че на основание чл.35 от НАРЕДБА № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка със заповед №150/28.10.2020 г. на управителя на дружеството за срок от 1 /един/ месец – ноември, се преустановява отчитането на количествата питейна вода на потребители, чиито водомери се намират в затворени помещения. Инкасирането ще се осъществява СЛУЖЕБНО, без да се посещават същите. 


Останалите абонати, чиито водомери са в шахти извън сгради, ще се отчитат редовно.


Абонатите могат да извършват САМООТЧЕТ по реда, указан на сайта на „В и К” ЕООД – София, както и да съобщават показания на водомерите си на инкасатора в своя район:


Инкасатори район Ботевград:


Маргарита Илиева, тел: 0877244530 за абонати с адреси – Блокове жк. ”Изток” 1 ред, ул. „1866” № 12, 6, 8, 1, 5, 7, 9, 13, ул. ”Христо Ботев”, бул.”3-ти март”, ул. ”Просвета”, ул. ”Стара планина” ,бл. 60, бл. 30, бл. 29, бл. 28, бл. 7, бл. 8, бл. 9, бл. 31, жк „Изток” бл. 51, бл. 52, бл. 56, ул. „Изгрев Панорама” бл. 48, бл. 49, бл. 50, бл. 63, ул. ”Цар Иван Шишман” бл. 44, бл. 43, бл. 45, бл. 46, бл. 61, ул. ”Илия Стоянов”


Златка Иванова, тел.: 0877244786 за абонати с адреси – ул. „Иван Шишман”, ул. „Иван Вазов”, ул. ”Захари Стоянов”, ул. „Божко Божилов”; ул. ”Ал. Стамболийски”, ул. ”Орхание”, ул. „Стара Планина”, ул. „Гаврил Брънчов”, ул. „Христо Ботев” и вилна зона Зелин;


Дафинка Василева, тел : 0877247182 за абонати с адреси – ул. „Хан Аспарух”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. ”А. Войницки”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул.”Ваньо Македонски”; ул. „Божко Божилов”, ул. ”Рила”; ул. ”Патриарх Евтимий”, пл. ”Освобождение”, бул. ”Цар Освободител”


Чудомирка Чудомирова, тел.: 0877244519 за абонати с адреси – жк „Север” от 13 до 15 блок ; ул. ”Преслав”; ул. ”Капитан Ушаков” и др.


Даниела Василева, тел.: 0877244741 нова инкасаторка за абонати с адреси – ул.”  Иван Шишман” , ул. ”Г. Брънчов”, ул. ”Гълъб Войвода”, ул. ”Божко Божилов”, ул. „Рила”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Славейков”, ул. ”Хаджи Димитър”, ул. ”Свобода”, ул. ”Бузлуджа”, бул. ”3-ти март”, ул. ”Цар Самуил”, ул. ”Ал. Батенберг”, ул. ”Кирил и Методий”, ул. ” Любен Каравелов”, ул. ”П. Евтимий”, ул. ”Хан Аспарух”, ул. ”Каблешков”, ул. ”Дондуков”, ул. ”Преслав”


Веска Ненчева, тел: 0877268265 за абонати с адреси – ул.“Акад. Ст. Романски”, бул. ”3-ти март”, ул. ”Витиня”, ул. ”Свобода”, ул. ”Гурко”, ул. ”В. Петров”, ул. ”Янтра”, ул. ”Севаст Огнян”, ул. ”Урвич”, ул. ”Стефан Караджа”, ул. ”Стамен Панчев”, ул. ”Ракитин”, ул. ”Сан Стефано”, ул.”1866”, ул.”17-ти Ноември”, ул. ”Стара планина”, бул. ”България”


Миглена Даскалова, тел.: 0876966788 за абонати с адреси – жк „Север” от блок 1 до блок 12 ; ул. „Патриарх Евтимий” от № 81 до 87, ул. „Батенберг” от № 34 до № 38, ул. ”Бузлуджа”, ул. ”Преслав”, ул. ”Зелинград”


Цветелина Петрова, тел.: 0877244585 за абонати с адреси – карето между бул. ”3-ти март” – бул. ”България” – ул. ”Захари Стоянов – ул. ”Г. С. Раковски”


Соня Копчева /с. Врачеш и с. Трудовец/, тел.: 0877244304


Илия Комитски /с. Врачеш и Ботевград/, тел.: 0877285237


Ивка Петкова /с. Скравена/, тел.: 0877285245


Веселка Тодорова /с. Литаково/, тел.: 0877246562


Цанка Цанова /с. Трудовец/, тел.: 0877267852 


Ивайло Динков /с. Новачене/, тел.: 0898666474


Ангел Луканов /с. Радотина ; с. Краево; с. Рашково/  тел.: 0877267531 


Заплащането на сметките да се извършва по установените начини: на гише КАСА в сградата на „В и К” ЕООД, на каси ИЗИПЕЙ, на гише в Пощите, по банков път и др.