С 26 гласа “за“ и 1 “въздържал се“ Общинският съвет прие информация за готовността на Община Ботевград за работа при зимни условия.


Зимното поддържане на улиците в Ботевград и вилните зони Зелин, Чеканица и малките села ще се извършва от ОП ”БКС”. За големите села от общината почистването ще бъде организирано от кметовете, а общинската пътна мрежа е в процедура по ЗОП за избор на изпълнители. С избраните фирми ще се подпишат съответните договори. Същите ще отговарят за необходимата техника и периодично доставяне на необходимите инертни материали за опесъчаване на общинската пътна мрежа /ОПМ/. Финансирането на поддръжката на ОПМ се осъществява от МРРБ, за което предстои да се получат в общината определените целеви средства за зимно поддържане. Поддържане на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на Ботевград (Път Е-79 и Път Е-83) се осъществява съвместно с Областно пътно управление по подписан споразумителен протокол. Това се посочва в част от информацията. 


Кметът Иван Гавалюгов съобщи, че ремонтът на общинската пътна мрежа не е приключил. Той конкретизира участъците, които подлежат на ремонт. 


По време на обсъждането на информацията кметът съобщи още, че има уверението на отговорен служител от АПИ, че най-късно през следващата седмица ще започне погане на пътната маркировка на пътя Ботевград – Врачеш. 


Продължава пребоядисването на всички пешеходните пътеки на основни улици е общината. Поставени са нови пътни знаци - 44 броя в Ботевград, а във връзка с възникнала необходимост от регулиране на движението по улиците на селата Радотина, Рашково и Литаково поради пренасоченото от АПИ излизащо движение на главен път III - 161 Люти Дол - Ботевград /третокласен републикански път/ в с. Радотина - 7 бр., с. Рашково - 1З бр., с. Литаково - 18 бр. По повод докладна от кмета на с. Новачене за пропадаща настилка на мостово съоръжение са взети мерки за изготвяне на обход и са поръчани 12 бр. знаци за регулиране на движението с обходен маршрут, се посочва още в докладната. 


Д-р Марияна Горгачева постави въпрос, свързан с необходимостта от полагане на пътна маркировка на обходния маршрут, по който се осъществява трафикът заради модернизацията на пътя Ботевград – Мездра. Но решението и на този проблем е в компетенциите на Агенция “Пътна инфраструктура“.