С 23 гласа “за“  и 1 “въздържал се“ Общинският съвет Информацията за готовността на община за работа при зимни условия. 


Както досега, зимното поддържане на улиците в Ботевград и вилните зони Зелин  и Чеканица и в малките села ще се извършва от ОП БКС. В големите села ще бъде организирано от кметове. Поддържането на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на Ботевград отново ще се осъществява с Областното пътно управление, съгласно подписан споразумителен протокол. Средства, необходими за зимното поддържане на общинската пътна мрежа, се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това се посочва в част от Информацията за готовността на общината за работа при зимни условия. В останалата част са изброени извършените ремонтни дейности към настоящия момент. 


Разисквания по докладната нямаше. Предложение постъпи от общинския съветник Дамян Маринов – да се обнови пешеходната пътека през главен път Е79 в района на Скравена, както и да се монтира по-силно осветление в тази част на пътя. 


Маринов предложи още в точка “Рационализиране и подобряване на енергийните системи в общинската собственост, в това число детски градини и ясли, училища и обществени институции…“, да бъде отразен ремонтът, който в момента се извършва в салона на детска градина “Здравец“, тъй като той е от съществено значение за детското заведение.