От началото на тази седмица бяха подновени довършителните дейности по подмяната на водопроводната мрежа на село Скравена. Работният проект изцяло е разработен по метода на безизкопна технология на полагане на тръбите - „тръба в тръба с разрушаване на старата тръба“. За целта се използва машина „Пайп – бърстинг“. Дейностите се изпълняват от фирма „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД


В Скравена ще се извърши подмяна на 11 километра водопроводни тръби ф 90 и 110. Средствата в размер 1 258 041,65 лв. / без ДДС/ са отпуснати от Държавен фонд „Земеделие“ по проект, изготвен от Община Ботевград. 


На редовната сесия на ОбС, която се проведе миналия четвъртък, съветникът Цветан Миньовски се поинтересува защо са прекратени дейностите по подмяна на водопровода във Скравена. Кметът Иван Гавалюгов разясни, че за технологията, която е специфична, а не като традиционната, използвана в Новачене, се изискват машини, с които много малко фирми в страната разполагат. Фирмата – подизпълнител на обекта, която е трябвало да извърши сондирането, е била ангажирана с други обекти и поради тази причина временно е преустановила дейността си в Скравена, стана ясно още от отговора на кмета. Той обърна внимание, че договорът с изпълнителя е сключен в края на 2019 год., а срокът за реализация на проекта е 24 месеца. “Ние не можем да имаме претенции по отношение на забавянето на работата. Разбира се, в никакъв случай не сме съгласни да остават разкопани улици и започната и недовършена работа“, подчерта Иван Гавалюгов. Кметът съобщи още, че подизпълнителят ще бъде заменен с друг и в началото на месец ноември строително-ремонтните дейности по подмяна на водопровода във въпросния участък ще бъдат подновени, което е факт. 


Както вече сме информирали, „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Скравена, община Ботевград, Етап II“, е част от обществената поръчка на Община Ботевград по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 – „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. на територията на община Ботевград“. Освен Скравена, в проекта са включени и Новачене и Литаково. Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще бъде подменена в трите села, е общо 42 километра.