Само една строителна фирма е подала документи за участие в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. номер 05815.303.“. Това е софийската „Омега билд корект“ ЕООД. Нейното ценово предложение е 159 890,40 лв. без ДДС при прогнозна стойност на поръчката - 160 000,00 лв. без ДДС.


Както информирахме, към датата на откриване на процедурата – 27 януари, не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства на Община Ботевград и/или при условията на осигуряване на финансиране от други източници.


Още информация ще откриете ТУК