След ремонта на чешмата в ЖК “Васил Левски“, напълно бе обновена и чешмата в градинката на пл. “Дико Илиев“ в Ботевград. На мястото на старата изпотрошена чешма е монтирана нова. Мястото около нея е облагородено, както се предвиждаше. 


Съгласно решение на Общинския съвет от тази година, Община Ботевград отпусна средства от собствени приходи за ремонт на три обществени чешми.


За две от тях - в ЖК „Васил Левски“ и на ул. „Любен Каравелов“ – при ОУ „Васил Левски“ - до 900 лв., а за третата – на пл. “Дико Илиев“ – до 1 000 лв., тъй като тя трябваше да бъде подменена с нова. 


Предложението за възстановяването на трите чешми бе внесено в местния парламент от Инициативна гражданска група към Платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“.


Платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ е изградена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Партньори по проекта са сдружение „МИГ Ботевград“ – бенефициент и фондация „Съвременност“ – партньор.